Start Rada Duszpasterska PRD
Parafialna Rada Duszpasterska PRD

Bądź w życiu aktywny.

Nie stój z założonymi rękoma.

Nie piękne poglądy są ważne,

ale praktyczne działanie.

Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie.

Życie jest walką.

Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać;

idź i odwiedź ich w domach.

Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenna myśl.

 

/Carlos clomid online Torres Pastorino/

 

 

                            PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

 

                            w Parafii p.w. Trójcy Świętej w Bogacicy

 

W clomid online dniu 29.111.2015 w naszej parafii odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i I Synodu Diecezji Opolskiej oraz rozporządzenia Biskupa Opolskiego z dnia 16.10.2010. Kadencja PRD trwa 5 lat.

 

W buy levitra skład PRD weszli:img_1249

- Bursy Jerzy

- Bursy Teresa

- Dmytruszyński Damian

- Fila Paweł

- Gerlic Rajnard

- Jurczyk Urszula

- Kubas Jadwiga

- buy priligy online Langos Konrad

- Mrozek Krystyna

- Pisula Irena

- Pisula Krystyna

- Smyrek Barbara

- Symietz Rafał

- Szymczyk Maciej

- buy generic propecia online Zimoch Małgorzata

 

Nowa PRD została zaprzysiężona 13.12.2010 w czasie popołudniowego nabożeństwa Adwentowego.

Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji duchowej i apostolskiej zgodnie z nauką Kościoła i uczestniczyć w spotkaniach ogólnodiecezjalnych i dakanalnych służących temu celowi.

Celem PRD jest wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących działalności gospodarczej oraz duszpasterskiej parafii w szczególności:

w katechizacji, w urządzaniu uroczystości, nabożeństw parafialnych, w prowadzeniu zespołów liturgicznych, śpiewaczych, charytatywnych oraz grup istniejących.

Proboszcz buy kamagra zwołuje PRD, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom, ma nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i zasięgnąć opinii na ich temat. Rada podjęte inicjatywy powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.

 

Czytania na dziś

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości