Start
M.W.O.D.B.

Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego

Podstawowe cele:

- uświęcenie członkiń przez naśladowanie Matki Bożej,

- chrześcijańska formacja członkiń do dojrzałego realizowania powołania matki, babci i wychowawczyni młodego pokolenia w oparciu

o nauczanie św. Jana Pawła II,

- buy propecia formowanie i pobudzanie członkiń do zaangażowania na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci i wnuków,

- buy kamagra inspirowanie członkiń do animowania formacji duchowej młodego pokolenia w parafii.

 

Zobowiązania członkiń:

- podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,

- świadectwo gorliwego realizowania zadań wychowawczych w rodzinie i poza nią,

- buy priligy osobisty i wspólnotowy kult św. Anny i św. Jadwigi przez modlitwę za ich wstawiennictwem, troskę o wizerunki i pielgrzymowanie,

- codzienna modlitwa w intencji dzieci i wnuków oraz całego młodego pokolenia,

- zaangażowanie w parafii na rzecz formacji młodego pokolenia,

- świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkiniom Wspólnoty.

 

Drogie Mamy i Babcie, Kobiety bezdzietne i samotne, Niewiasty konsekrowane, bardzo liczę na Waszą wrażliwość serca i aktywne zaangażowanie się w dzieło ratowania Bożego życia, otoczenia go macierzyńską opieką przez modlitwę, podjęcie formacji duchowej oraz trud religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Przyjęcie pierwszych z Was do Wspólnoty zaplanowane jest w uroczystość św. Anny, 26 lipca br., w sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Teraz będzie czas naboru. Można już się zgłaszać do swoich proboszczów i pobierać deklaracje zgłoszeniowe, na których znajdziecie określenie podstawowych celów Wspólnoty i Waszych zobowiązań. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji Wspólnoty. Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się do wzrostu świętości członkiń
buy clomid i przyniosła wiele dobra rodzinom, parafiom i całej diecezji opolskiej.

Wasz biskup

+Andrzej Czaja

 

Czytania na dziś

Gościmy

buy clomid Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości