Start
Rany Kościoła

Rany Kościoła

Zakończony niedawno rok 2017 z jego podliczeniami i statystykami należałoby uzupełnić o jedną dodatkową, bardzo smutną informację. Kolejne dokumenty o wystąpieniu ze wspólnoty Kościoła Katolickiego napłynęły i do naszej kancelarii parafialnej i zostały odnotowane w księgach metrykalnych. Niestety.

Dekret Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła mówi m.in.:

* o konsekwencjach prawnych wynikających ze złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła - przede wszystkim o zaciąganej karze ekskomuniki "latae sententiae", zgodnie z kan. 1364 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skutkami zaciągnięcia ekskomuniki jest m.in. niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów, zakaz wykonywania urzędów i posług w Kościele. Nie można wówczas też być chrzestnym, świadkiem bierzmowania lub zawarcia małżeństwa. Zakaz obejmuje też przynależność do katolickich ruchów i stowarzyszeń. Apostata nie ma prawa do kościelnego pogrzebu.

* propecia online Jeśli oświadczenie spełnia wszystkie wymogi formalne, a proboszcz „nabył pewność moralną”, że decyzja odstępcy jest wyrazem jego nieprzymuszonej woli, kopia dokumentu zostaje przesłana do kurii biskupiej, a oryginał oświadczenia zostaje złożony w archiwum parafii.

* buy kamagra online Ostatecznie w księdze chrztu dokonuje się wpisu następującej treści: „Dnia …, w Parafii …, w …, złożył(a) formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego”.

* buy levitra Biskupi wzywają nas do modlitwy za tych, którzy „jak ewangeliczne zagubione owce oddalili się od wspólnoty Kościoła, by powrócili na drogę jedności wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego”.

 

Czytania buy clomid online na dziś

Gościmy

buy priligy online Naszą witrynę przegląda teraz 113 gości