Start
Wielki Post!!!

Wielki Post  - zaczyna się już!

     Popielec (albo Środa Popielcowa) to w kalendarzu chrześcijańskim pierwszy dzień Wielkiego Postu.

Jest buy levitra to dzień pokuty przypadający 46 dni przed Wielkanocą. Wg obrzędów katolickich tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego mówiąc jednocześnie: Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

     Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku.
W XI wieku papież Urban II wprowadził go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. 

     buy priligy online Środa Popielcowa jest dniem postu ścisłego, co oznacza trzy posiłki bezmięsne w ciągu dnia, w tym jeden do syta.

 

Odkryć "twarz" Boga


     Maska ogranicza pole widzenia. Przez życiowe maski utrudniam sobie widzenie Boga takim, jakim buy propecia jest. Zdejmując je, mogę lepiej obserwować wszystko, co mnie otacza. Życie z maską świadczy o tym, że obawiam się pokazać swoje prawdziwe oblicze. Nierzadko dotyczy to relacji z Bogiem.

     Czas Wielkiego Postu - ze swoją prostotą
i wyciszeniem - jest dobrą szkołą poznawania Pana Boga i odkrywania prawdy o Nim. On nie nosi maski, lecz objawia nam całą prawdę o Sobie. U buy clomid online czynił mnie swoim dzieckiem, podzielił się ze mną swoim życiem i nadał mi godność, która przewyższa wszelkie godności tego świata, i czyni mnie równym siostrom i braciom chrześcijanom.

     buy kamagra Wielki Post przygotowuje nas do odkrycia na nowo Boga, który jest miłością, który kocha grzesznika i nie zostawia go samemu sobie, lecz podaje mu pomocną dłoń przez swojego Syna Jezusa. Czekając na odnowienie w Wigilię Paschalną łaski chrztu świętego, wraz z całym Kościołem odkrywamy prawdę, że zbawienie jest za darmo. Wystarczy uwierzyć i zaufać Bogu, by chodzić Jego ścieżkami.

 

Czytania na dziś

Gościmy

Naszą witrynę przegląda buy clomid teraz 115 gości