Start
Cyryl i Metody

Cyryl i Metody


     Tym dwóm braciom ludy słowiańskie zawdzięczają miejsce w chrześcijańskiej Europie. Dzięki misji świętych Cyryla i Metodego Słowianie nie tylko poznali wiarę w jedynego Boga, ale także zostali przyjęci do grona cywilizowanych narodów naszego kontynentu.

     buy clomid online Dwaj apostołowie Słowian byli braćmi. Urodzili się w rodzinie greckiej w Salonikach. Na chrzcie dano im imiona Konstantyn (Cyrylowi) i Michał (Metodemu). Od dzieciństwa mieli styczność z mową słowiańską i nauczyli się nią posługiwać. Ponieważ pochodzili z zamożnego domu, otrzymali staranne wykształcenie, które otworzyło im drogę do wysokich urzędów. Metody został zarządcą jednej ze słowiańskich prowincji cesarstwa bizantyńskiego. Cyryl zaś otrzymał funkcję sekretarza i doradcy patriarchy Ignacego.

    priligy online  Jednak Cyryl nie czerpał radości z piastowania wysokich godności. Czuł powołanie do życia w samotności. Pewnego dnia niespodziewanie opuścił Konstantynopol i zaszył się w jednym z klasztorów. Gdy po kilku miesiącach odnaleziono go w samotni, odmówił powrotu do dotychczasowych zajęć. Rozczarowanie pełnionym urzędem przeżył też Metody. Podobnie jak Cyryl, zrezygnował z urzędu. W ten sposób obaj bracia po latach rozłąki spotkali się w klasztorze na górze Olimp w Grecji, gdzie zamierzali żyć w odosobnieniu.

     buy clomid Niebawem obaj bracia stanęli przed największym wyzwaniem swego życia - misją do ludów słowiańskich. Od księcia Rościsława nadeszła prośba o przysłanie nauczyciela prawd wiary do państwa wielkomorawskiego. Cesarz uznał, że to zadanie dla Cyryla i Metodego. Czas nie sprzyjał jednak głoszeniu Ewangelii w kraju Rościsława, który wiódł nieustanne walki z Niemcami. Obaj bracia przenieśli się do Panonii - kraju obejmującego głównie obszar dzisiejszej Słowacji, Chorwacji i Serbii. Dopiero tu znaleźli korzystne warunki do dalszej pracy.

     kamagra online Uciążliwe wyprawy mocno nadwątliły siły Cyryla, który nigdy nie cieszył się dobrym zdrowiem. Zmarł w wieku 42 lat. Krótko przed śmiercią przywdział habit zakonny, bo choć nie raz przebywał w klasztorze, nigdy wcześniej nie złożył ślubów. U schyłku życia przyjął imię Cyryl, pod którym stał się znany potomnym. Metody po śmierci brata kontynuował zaczęte dzieło. Otrzymał sakrę biskupią i nadal odbywał podróże misyjne. Gdy poczuł, że nadchodzi kres jego życia, z pomocą uczniów uporządkował przekłady ksiąg Pisma Świętego na język słowiański. Zmarł mając 70 lat, wyznaczywszy spośród uczniów następcę. 

 

Czytania buy levitra online na dziś

Gościmy

Naszą witrynę buy propecia online przegląda teraz 66 gości