Start
Ave Maria

Ave buy levitra Maria – woła cały świat!

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Moje buy clomid październikowe marzenie?

Wpaść w przepaść modlitwy różańcowej, dać się pochłonąć temu recytowanemu raz po raz: Zdrowaś… Zdrowaś… Zdrowaś… Dać się porwać świętym różańcowym tajemnicom, opowiadającym o życiu Jezusa
buy kamagra online i przybliżającym do niego…

I żeby każdy mieszkaniec naszej parafii choć raz uczestniczył w różańcowym nabożeństwie… choć raz…

 

Czytania buy priligy na dziś

Gościmy

buy clomid online Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości