Start Róże Różańcowe
Róże Różańcowe

                   ŻYWY RÓŻANIEC - RÓŻE RÓŻAŃCOWE

 

Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje od 1826 roku i jest najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną.

         Rodzina Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób, stosownie do liczby Tajemnic Różańca (4 części: radosna, światła, bolesna i chwalebna, każda po 5 Tajemnic). Każda osoba odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca, poprzedzając ją krótkim rozważaniem. W ten sposób w ciągu dnia odmówiony zostaje przez wszystkich członków z danej Róży cały Różaniec i taka jest też zasługa każdego z nich. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi.

         Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki, Pauliny Jaricot, wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła oraz modlitwa o pokój, nawrócenie grzeszników oraz w intencjach zalecanych przez Kościół.

         Błogosławiony Ojciec św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 16.10.2002 napisał „Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczeniu głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”, a kończył swój List „O, błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem ...!”

         buy clomid online Matka Najświętsza sama wzywała do odmawiania różańca w objawieniach w Fatimie, w Lourdes, La Salett i trzymała w rękach różaniec. W różańcu Maryja modli się z nami.

        W naszej parafii w Bogacicy pierwsza wzmianka o istnieniu „Bractwa Żywego Różańca” pochodzi z roku 1863. W parafii mamy 31 Róż Żywego Różańca i codziennie modli się w nich ponad 600 osób. Każdego roku są odprawiane Msze św. w intencji członków Żywego Różańca. Tą piękną modlitwą żegnamy naszych zmarłych, gromadząc się na niej, w dniach poprzedzających pogrzeb. A na pogrzebie członka Róży Różańcowej uczestniczymy ze świecami, a na trumnie jest położony duży drewniany różaniec. Różaniec można odmawiać w domu w kościele, ale także w różnych miejscach.

         Papież Pius IX powiedział: „Daj mi armię odmawiającą milion Różańców dziennie, a zwyciężę świat.”

         buy propecia Zachęcam do odmawiania Różańca Świętego i do wstępowania do Róż Różańcowych.

W clomid online refrenie pieśni różańcowej śpiewamy:

         „ O, Królowo Różańca Świętego

         tak ukochać modlitwę nam daj,

         by płynęła z drewnianych paciorków

         kamagra online Twoja łaska na cały nasz kraj!”

uzupełnić dane
 

Czytania buy priligy online na dziś

Gościmy

Naszą witrynę buy levitra przegląda teraz 68 gości