Start Szafarze Komuni Św.
Nadzwyczajni Szafarze Komuni Św.

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne miejsce świeckich w potrójnej posłudze Kościoła:  w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.

Dokument Kongregacji Kultu Bożego, wprowadzający posługę nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii św., uzasadnia to postanowienie "dobrem duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością" (Instr. " Immensae caritatis", 29 I 1973).Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym dobrem duchowym wiernych jest częsta Komunia święta, zwłaszcza zanoszona chorym w domach prywatnych, w szpitalach i w innych zakładach.

Po ustaleniu przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku ogólnych warunków umożliwiających powołanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej nasz Ks. Biskup Ordynariusz zlecił Diecezjalnej Komisji Liturgicznej opracowanie szczegółowej instrukcji wykonawczej.

W dniu 29 maja 1990 r. Diecezjalna Komisja Liturgiczna wraz z gronem duszpasterzy różnych środowisk opracowała zalecenia obowiązujące na terenie diecezji opolskiej na mocy zarządzenia Biskupa Ordynariusza z dnia 21 czerwca 1990 r, ogłoszone w Instrukcji z 15 lipca 1990 roku. Instrukcja ta została na nowo opracowana przez Międzydiecezjalną Komisję Liturgiczną dla Diecezji Gliwickiej i Opolskiej. Postanowienia Instrukcji zostały zatwierdzone przez Księży Biskupów Ordynariuszy obu Diecezji.

W uroczystość  Niepokalanego Poczęcia NMP w 1990 r w katedrze opolskiej ks.biskup Alfons Nosol upoważnił około trzystu mężczyzn do pomocy w udzielaniu wiernym Komunii św. w czasie Mszy św. i zanoszeniu jej chorym.

 

Tego zaszczytu dostąpili nasi parafianie:

08.XII.1990 r : Stanisław Juszczak, Paweł Fila, Józef Kinder, Franciszek Knop

07.XII.1991r levitra online : Józef Głąb, Michał Bieniosek, Joachim Nowacji

05.XII.1992 r: Paweł Smyrek – Wierzchy

02.XII.1993r: Józef Mocibemba, Marek Boryczka

06.XII.1998 r: Rajnard Gerlic

02.XII.2003 buy propecia r: Dietmar Arndt

04.XII.2005r clomid online : Andrzej Libera, Wiktor Skomski

08.XII.2007 clomid online r: Konrad Langos –Wierzchy, Rafał Symietz

 

 

 

 

 

 

 

Czytania buy kamagra online na dziś

Gościmy

Naszą witrynę priligy online przegląda teraz 35 gości