Start Bierzmowanie
Bierzmowanie

Udzielani

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)

Dokumenty buy kamagra online Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie buy levitra online do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

  1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
  2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
  3. Udział we wszystkich, cotygodniowych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  1. miał buy priligy ukończony 16 rok życia
  2. sam clomid online przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  3. prowadził propecia online życie zgodne z wiarą
  4. może być to ojciec lub matka bierzmowanego
 

Czytania na dziś

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości