Start
V Niedziela Wielkiego Postu
piątek, 16 marca 2018 00:00


V Niedziela Wielkiego Postu

Zwyczaj zasłaniania krzyża w Kościele w Wielkim Poście jest ściśle związany ze średniowiecznym zwyczajem zasłaniania ołtarza. Począwszy od XI wieku, wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu, w kościołach zasłaniano ołtarze tzw. suknem postnym. Było to nawiązanie do wieków wcześniejszych, kiedy to nie pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne, prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wykluczenia wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia.

 
Ziemia Święta
sobota, 10 marca 2018 09:13

Poniżej podany jest program pielgrzymki do Ziemi Świętej w przyszłym roku.

Więcej…
 
Męka Pańska w innej odsłonie.
piątek, 09 marca 2018 15:12

Przeżywanie wydarzeń pasyjnych - Męki i Śmierci Pana Jezusa, może mieć różne oblicza.

Zapraszamy drogich parafian do udziału w dwóch następujących wydarzeniach:

Misterium Męki Pańskiej wystawiane przez kleryków naszego Seminarium Duchownego w Opolu,

oraz koncert symfoniczny, w którym usłyszeć będzie można

"Passio Domini Nostri Jesu Christi" Józefa Elsnera.

Zapisy od niedzieli w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03, koszt (tylko przejazd) - 10 zł

po Misterium odbędzie się zbiórka ofiar na cele charytatywne (zamiast biletu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03, koszt 40 zł (przejazd i bilet do filharmonii)

wyjazd o godz. 17.30

 
Rany Kościoła II
czwartek, 15 lutego 2018 12:17

Rany Kościoła

Możliwość przyjmowania Komunii świętej na dłoń otwarła się 29 maja 1969 roku, gdy Kongregacja ds. Kultu w instrukcji Memoriale Domini zezwoliła na taką możliwość, jeżeli Konferencja Episkopatu danego kraju o to poprosi. Dokument ten zawiera szereg szczegółowych postanowień.

1. Wierni winni mieć możność zachowania dotychczasowego sposobu komunikowania (do ust).

2. Praktyka Komunii na dłoń winna być najpierw wprowadzana w środowiskach elitarnych, odpowiednio do tego przygotowanych. Należy także kształtować w wiernych poczucie godności płynącej z przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa — Kościoła i pogłębiać wiarę w obecność eucharystyczną Chrystusa.

3. Hostię należy składać na dłoń, nie mogą wierni sami brać Hostii.

4. Hostię należy spożyć przed odejściem na swoje miejsce.

5. priligy online Należy przy tym dbać o czyste ręce.

6. Nie wolno dopuścić do upadnięcia Hostii na ziemię lub rozproszenia cząstek Chleba eucharystycznego.

7. Nie wolno składać na dłoni Hostii umoczonej w Krwi Najświętszej (gdy Komunii udziela się pod dwoma postaciami).

Pod koniec 2004 roku Episkopat Polski opowiedział się za możliwością udzielania Komunii na rękę, pozostawiając biskupom poszczególnych diecezji decyzję o zastosowaniu postanowienia Konferencji na terenie swojej jurysdykcji.

Więcej…
 
Rany Kościoła
czwartek, 01 lutego 2018 00:00

Rany Kościoła

Zakończony niedawno rok 2017 z jego podliczeniami i statystykami należałoby uzupełnić o jedną dodatkową, bardzo smutną informację. Kolejne dokumenty o wystąpieniu ze wspólnoty Kościoła Katolickiego napłynęły i do naszej kancelarii parafialnej i zostały odnotowane w księgach metrykalnych. Niestety.

Dekret Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła mówi m.in.:

* o konsekwencjach prawnych wynikających ze złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła - przede wszystkim o zaciąganej karze ekskomuniki "latae sententiae", zgodnie z kan. 1364 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skutkami zaciągnięcia ekskomuniki jest m.in. niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów, zakaz wykonywania urzędów i posług w Kościele. Nie można wówczas też być chrzestnym, świadkiem bierzmowania lub zawarcia małżeństwa. Zakaz obejmuje też przynależność do katolickich ruchów i stowarzyszeń. Apostata nie ma prawa do kościelnego pogrzebu.

* Jeśli oświadczenie spełnia wszystkie wymogi formalne, a proboszcz „nabył pewność moralną”, że decyzja odstępcy jest wyrazem jego nieprzymuszonej woli, kopia dokumentu zostaje przesłana do kurii biskupiej, a oryginał oświadczenia zostaje złożony w archiwum parafii.

* Ostatecznie w księdze chrztu dokonuje się wpisu następującej treści: „Dnia …, w Parafii …, w …, złożył(a) formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego”.

* Biskupi wzywają nas do modlitwy za tych, którzy „jak ewangeliczne zagubione owce oddalili się od wspólnoty Kościoła, by powrócili na drogę jedności wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego”.

 
Świąteczne życzenia
niedziela, 24 grudnia 2017 14:40

 

Kiedy Zbigniew Preisner komponował muzykę do słów Szymona Muchy z pewnością nie zdawał sobie sprawy jak emocjonalnie dalekosiężna stanie się jego kompozycja. A ona zdaje się poruszać najbardziej zatwardziałe i odporne na wszystko serca:

A nadzieja znów wstąpi w nas.

Nieobecnych buy clomid pojawią się cienie.

Uwierzymy kolejny raz,

W jeszcze jedno Boże Narodzenie.

I choć przygasł świąteczny gwar,

Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,

Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,

Wbrew tak zwanej ironii losu.

Więcej…
 
Plan kolędy
wtorek, 12 grudnia 2017 07:45

 

 
Pora na "Zemstę nietoperza"
czwartek, 21 grudnia 2017 levitra online 06:56

 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
wtorek, buy propecia online 12 grudnia 2017 07:38

Ósmy dzień grudnia staje się zawsze świętem Dzieci Maryi. Grupa dziewcząt z naszej parafii odnowiła swoje przyrzeczenia życia na wzór Matki Najświętszej. Przyjęte zostały też do tej wspólnoty 4 nowe kandytatki. Cieszymy się ich obecnością. 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z buy kamagra 12

Czytania na dziś

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości